Kategori: Funderingar om Gud och Hans ord

Jag kan lita på dig


Psalm 146 – Herren vår hjälpare

Halleluja!
    Lova Herren, min själ!
Jag vill lova Herren så länge jag lever,
jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till.
Lita inte på furstar,
    inte på människor som ej kan frälsa.
När deras ande lämnar dem,
    vänder de åter till stoft.
Den dagen går deras planer om intet.

5 Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare.
Han sätter sitt hopp till Herren, sin Gud,
till honom som har gjort himmel och jord
och hav och allt som finns i dem,
    till honom som är trofast för evigt,
som skaffar rätt åt de förtryckta
    och ger bröd åt de hungriga.

Herren befriar de fångna,
Herren öppnar de blindas ögon,
    Herren reser upp de nerböjda,
Herren älskar de rättfärdiga,
Herren bevarar främlingar
    och styrker faderlösa och änkor,
men de ogudaktigas väg gör han krokig.

10 Herren är konung i evighet,
    din Gud, Sion, från släkte till släkte.
Halleluja!

Det finns många saker Gud har uppenbarat om sig själv för mig, och dagligen låter han mig se mer av Hans storhet, Hans helighet, Hans godhet. Lova Herren för detta! Det finns i synnerhet en aspekt av Gud som han aldrig låter mig glömma, Hans trofasthet. Ständigt påminner Han mig om att jag kan lita på Honom. Jag kan alltid lita på Honom. Det finns inte tillräckligt med ord för att beskriva alla de gånger Han har varit min klippa, och hur Han varit allt jag behövt och mycket mer. Vad jag än möter så är Han den stabila grunden, klippan. Han var, är och förblir den trofaste och sanne. Amen!

Annonser

She nailed it


Lately I’ve been listening to Joyce Meyer’s sermons. I must say she has a tendency to aim her messages straight to your heart, I love it. This sermon down below talks about the importance of spending time with God. Don’t miss out on this one!

Att tro på Jesus men följa sig själv


Idag vill jag fortsätta dela med mig av mina tankar med ett liknande tema som inlägget jag skrev för ett par dagar sen: När Jesus inte är en prioritet

Dagens tankar rör sig om att tro på Jesus men att följa sig själv. Jag tror nämligen detta är ett vanligt fenomen hos oss kristna i dagens värld, speciellt i västvärlden. Det är lätt att säga JA jag tror på Jesus men det är svårare att verkligen följa Honom.
Ändå läser vi i Matteus 10:38-39

”Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det.”

Och i Lukas 9:23-26

”Sedan sade han till alla: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet.”

‭‭Det finns alltså en kostnad till att följa Jesus. För att vara hans sanna lärjungar behöver vi bära våra kors varje dag.

Vad betyder det då att bära sitt kors? En teori jag har hört är att det betyder att man följer Guds vilja även då det går emot ens egen. Så som Jesus bad till Fadern i Matteus 26:39 ”Min Fader, om detta är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill.” strax innan han bar sitt kors till Golgata och dog så att världen kunde räddas.

Låt oss alltså inte vara som fariséerna på Jesus tid om vilka Jesus sade ””Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig”.” i Matteusevangeliet‬ ‭15:8‬ .

Låt oss istället närma oss Gud, så skall han närma sig oss. Låt oss bekänna våra fel och misstag och följa Gud och lyssna till hans röst och ledning. Låt oss lära känna Gud på riktigt.

”Vi vet att vi har lärt känna honom, när vi håller fast vid hans bud. Den som säger: ”Jag känner honom” och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde.”

‭‭Johannes första brev‬ ‭2:3-6‬ ‭SFB98‬‬

När Jesus inte är en prioritet 


Idag vill jag dela med er någonting som ligger nära mitt hjärta och som är en bön jag ofta ber för både mig själv och nära och kära. Det handlar om att Jesus får vara vår högsta prioritet i våra liv. 

Ledsamt nog har jag konstaterat att det är allt för vanligt hos kristna i dagens värld att vara ljumma (lukewarm) för Jesus och att Han ofta ligger på listan: om jag har tid, om jag har ork eller om jag har lust då kan jag ta tid med Jesus. För vad jag talar om nu berör de som har sagt sitt JA till Jesus och tror på Honom. Det är förståligt att de som inte tror på Honom inte kommer att prioritera Honom i sina liv. Jag talar alltså till er som erkänner att ni tror på Jesus men vet att han inte är i centrum av era liv. 

Om vi läser Matteus 6:33 står det:

”Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.”

‭‭Vi ser alltså en klar uppmaning om att söka Gud först och prioritera Honom först i våra liv. Vi ser också att där i ligger ett löfte om att Gud ska ta hand om oss och våra behov. Om vi ser på kontexten till versen ser vi att det handlar om att vi inte ska bekymra oss över vad vi ska äta, dricka eller klä oss med för Gud vet redan vad vi behöver. Vi ska alltså inte lägga vårt fokus på våra världsliga behov utan istället på Gud och Guds rike. Några verser innan, i vers 24 står det att :

”Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.”

‭‭Matteusevangeliet‬ ‭6:24‬ ‭SFB98

Mammon är ett ”arameiskt ord som betyder ”förmögenhet”, ”rikedom”.” (Ur svenska folkbibelns 98, fotnot). Vi kan alltså inte söka både den här världens rikedom och Guds rike samtidigt. Vi kan inte följa och tjäna den här världen samtidigt som vi följer och tjänar Gud för då kommer det sluta med att vi hatar den ena och älska den andra. Det är som att man står vid en vägkorsning som delar sig i två, det är omöjligt att gå på båda vägarna samtidigt.

I 1 Joh 2:15-16 står det dessutom:

”Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen.”

Vi har alltså ett val att göra, endera älskar vi den här världen och gör precis det som vi vill och har lust med. Söker efter den här världens rikedomar: förmögenhet, popularitet, kärlek av människor, ett vackert yttre osv. 

Eller så kan vi välja att älska Gud och följa Honom. Vi kan prioritera Honom och söka Hans rike först vilket leder till liv och liv i överflöd. Jesus själv gav upp ALLTING för oss, han var ”all in”. Han uppmanar även oss att ge allting och ett val måste göras för att vara ljumma kristna är inte ett alternativ.

”Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun.”

‭‭Johannes Uppenbarelse‬ ‭3:15-16‬ ‭SFB98‬‬

Vi kan inte fortsätta leva som kulturella kristna. Vi kan inte leva våra egna liv och sedan låta Jesus endast vara en liten del av våra liv. Jesus måste vara vårt liv, vara vårt allt.

 Det är allt eller ingenting. Det är som om du har ett förhållande med någon. Endera är man tillsammans med personen i fråga eller så är man inte. Om man då väljer att vara i ett förhållande med personen i fråga då går man inte och är otrogen hur som helst. Man har gjort ett val, att vara trogen till personen i fråga. Likadant är det med vår relation till Jesus. Du kan vara trogen eller du kan vara otrogen, det finns inget jag är lite trogen men ibland otrogen men det betyder nog att jag egentligen är trogen. Nej du är endera och detta ett val som måste tas.

Kanske anser ni att mina ord är hårda? Men det är desperata tider och ni behövs, ni behövs i Guds rike och ni behöver vara brinnande för Gud. Låt mig lova er, en nära relation med Gud är bättre än allt annat här i världen. Smaka och se att Gud är god står det och god är Han sannerligen. Men vi behöver vakna upp, låt oss inte sova längre utan stå upp och prisa Gud. Ingenting i den här världen är bättre än Gud och vad han kan erbjuda. För Gud ger oss liv, ja evigt liv ger han oss och har redan gett oss.

En sång kommer upp i mina tankar, som jag gått och sjungit på den senaste tiden och med vilken jag avslutar detta långa inlägg.

Utan dig är jag utan hopp men med dig har jag allt. 

Jag vill ge mitt liv tillbaka. Jag vill leva endast för dig, om mitt liv nu rasar samman lever jag för dig.

En sång som passar


LYRICS
Be still my heart and know
You are God alone
Stop thinking so much
And just let go

Be still my soul and rest
Humbly I confess
In my weakness
Your strength is perfect

For You alone are God
There will be no other
And You have won my heart
More than any other
So I will give it all
‘Cause You gave it all for me

Bless the Lord
Oh my soul cries out
All that is within me praise
Bless the Lord
Oh my soul cries out
All that is within me praise

Whom shall I fear


You hear me when I call

 

Whom shall I fear?

You crush the enemy underneath my feet

You are my sword and shield

 

I know who goes before me

I know who stands behind

The God of Angel armies is always by my side

 

The one who reigns forever 

He is a friend of mine

Här är jag, sänd mig


Tänk att när jag var tio år gammal, då såg Gud mig och sa för sig själv, henne vill jag ha, henne älskar jag.
Han visste redan då alla missar jag hade gjort och alla missar jag skulle göra.
Han visste redan då alla gånger jag skulle falla, gråta och börja gå på mina vägar.
Han kände till alla mina brister, fel och svagheter, men ändå valde han mig.
Inte för att jag var bättre än någon annan. Inte för att jag var perfekt men för att han älskar mig och för att jag är hans dotter.
Men det var inte enbart mig han utvalde. Det är inte enbart mig han kallar sitt barn, han kallar dig sitt älskade barn, hans son, hans dotter och han älskar dig med en kärlek som är större än du någonsin kan förstå.

Jag hör Guds röst, jag hör hur kan kallar mig, frågar vem han ska sända.
Och jag vill svara på hans röst, på hans kall. Jag vill svara: Här är jag, sänd mig.

 

Hör du Guds röst som kallar? Hör du hans rop och längtan efter dig?
Hör du din egen inre röst som svarar på hans? Här är jag, sänd mig?

Bild

Ps 139:16
‘Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit.’