Månad: augusti 2016

Det är lätt att sjunga ”Jag ärar dig”


Det finns otaliga lovsånger med fraser som upphöjer Gud, till exempel ”jag ärar dig”, ”all ära till Gud”, ”jag upphöjer dig” osv

Och ta mig inte fel, jag älskar dessa lovsånger. Jag älskar att med sång få upphöja Gud och ge Honom all ära. Det jag vill säga är att det är lätt att sjunga med i lovsånger när man står mitt i kyrkan och alla sjunger med. Det är svårare att leva ett liv som faktiskt ärar Gud.

 Jag vill göra mitt liv till en lovsång till Dig,där var ton skall en hyllning till Dig bära,och i dagar av glädje och dagar av sorg,vill jag leva var dag till Din ära – psalmsång 

En underbar psalm, en av mina favoritpsalmer som prickar rätt med orden. För visst är det att ära Gud när vi lyfter våra händer och sjunger med i sången ”jag ärar dig Gud” i kyrkan, men jag påstår att detta är den lätta delen. Vi är ämnade för att ära Gud varje dag för resten av våra liv, varje minut, och detta är den svåra delen. Vi ärar Gud, vi upphöjer Gud först och främst utanför kyrkan och inte i kyrkan. 

När vi ser på våra egna tankar, våra ord och våra handlingar, ärar dessa Gud? Människor lyssnar inte först och främst till dina ord men till dina handlingar. Lever vi ett sådant liv som säger : Gud är värd all ära, Gud är stor, Gud är mäktig, Gud är härlig, Gud är nog för mig, Gud är allt jag behöver? Vad säger våra handlingar om oss? För om våra tankar, ord och handlingar inte ärar Gud, hur kan då vår lovsång en gång i veckan under gudstjänsten på riktigt, på djupet ära Gud?

”Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära.”

‭‭Första Korintierbrevet‬ ‭10:31‬ ‭SFB98‬‬P

Annonser

I did nothing but still you wanted me


How could I describe the love God has for me? The simple answer is that I cannot. God the almighty one, God the holy one, God the one true God, God the God of gods has chosen me, has loved me only because of His goodness.

Oh, how often doesn’t sin hit me right in my face? How often it is that I need to fall down at my knees asking for forgiveness and once again repent for my sinful ways. But in a way I am grateful for moments like those because it helps me remember that it’s all because of Him that I am able to live, to breathe and to be His beloved child.

In myself I am nothing, I have nothing. I have no good deeds and I haven’t got a good heart in myself but it’s through Him that I have all, that I am all. Through Him my heart becomes new, clean and living. Through Him I become holy, righteous and whole once again. I did nothing but still He wanted me. I did nothing and still He loved me, and oh how He loves me. How He loves you, how He loves us. Blessed be His holy named that saved us even though we were not worthy of it. He adopted us into His family even though we were the least adoptable of all. Thank you Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit.

Not because of who I am, but because of what You’ve done. Not because of what I’ve done, but because of who You are.

Casting Crowns

Listig som en räv


I dagens bibelläsning hittade jag till Matteus fjärde kapitel och läste om när Jesus blir frestad. Det fick mig i sin tur att tänka på att bli frestad och hur vi står emot frestelser av olika slag. Jag insåg att vi behöver vara listiga som rävar och vi behöver veta vem vi är och vad Gud säger. För vet du vad? Djävulen klarar av att citera Bibeln, och han klarar av att missbruka och ta bibelverser ur sitt sammanhang för att ljuga så mycket han bara kan. Det är vad han gör när han frestar Jesus. Som anknytning till gårdagens text, kan jag alltså säga att vi verkligen behöver känna till vår Bibel och vad som står där för att inte bli lurade av lögnens fader.

”Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.”

Joh 8:44

Det står också att djävulen kommer bara för att stjäla, slakta och döda men han kommer med list och därför behöver vi vara listigare. Oftast kommer djävulen inte fram störtande, högt skrikandes: se här är jag, jag kommer för att fresta dig, för att ta din glädje, för att ta dig bort från Gud. Nej, för skulle han göra det skulle det vara så mycket lättare att säga gå bort ifrån mig Satan.

Istället så får han oss att tro på halvsanningar och lögner. Han ifrågasätter vår identitet och vårt värde. Han ifrågasätter vad Gud har gjort för oss och vad Gud har sagt åt oss. ”Har Gud verkligen sagt att…?” 

Och plötsligt börjar vi tvivla, och vi vet inte längre vad som är sant. Vi börjar tro på lögner och vi börjar leva ut lögnen som sanning för det är sanning för oss. Men jag säger nej! Ta istället på er Guds vapenutrustning och stå emot djävulen! Låt honom inte få er att tro på lögner. 

”Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.”

‭‭Efesierbrevet‬ ‭6:11‬ ‭SFB98‬‬

”Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.”

‭‭Jakobs brev‬ ‭4:7‬ ‭SFB98‬‬

Låt inte djävulen få stjäla din glädje, ditt hopp, din tro. Låt honom inte förstöra dina relationer varken till människor eller Gud. Stå emot djävulen, var listig som en räv! Och sök Gud för Han ska ge dig liv och liv i överflöd! 

Det svåra med att läsa Bibeln


Låt mig konstatera, att vi läser för lite Bibel i dagens samhälle och det vi läser förstår vi inte och det vi förstår tar vi inte till oss. Ändå är Bibeln Guds levande ord var vi får möta Honom och se lite mer av vem Han är. Han låter sig bli sedd genom Hans bok men trots detta så är det som att våra ögon vägrar se vad Han vill visa oss. 

Jag tänkte dela med mig av svårigheter och hinder som jag har stött på när det kommer till att läsa Bibeln, kanske känner du igen dig i dem? Jag kommer även göra mig ett försök att uppmuntra er att överkomma dessa hinder. 

1. Svårighet att hitta tid för att läsa Bibeln

Hur ofta hör man inte ursäkten, ”jag har int tid för att…”, och detta gäller inte enbart bibelläsning. Det är en ursäkt vi använder i väldigt många olika situationer. Det är som vi alltid har någonting på gång och vi springer runt hit och dit som galna höns. Ändå tror jag att det finns tid för allt som vi vill ha tid för, allt som vi prioriterar att ha tid för. Hur många av oss sätter inte dagligen tid på att surfa på nätet, kolla Facebook, instagram, snapchat? Har vi tid för det så har vi tid för att läsa Bibeln. 

Lösning: 

A) Först av allt kan det vara bra att se över vad du gör med din tid. Vart försvinner dina vakna timmar och vilken tid under dagen skulle vara den ultimata tiden för dig att läsa Bibeln? 

B) När du har kommit fram till detta kan det åtminstone i början vara bra att ha någon slags bibelläsningsplan. Jag rekommenderar starkt att Bibelappen youversion, där finns många bra bibelläsningsplaner. Där finns även dagens vers, så om du inte hinner med någonting annat läs åtminstone den versen. Om du har en tendens att kolla instagram ofta kan det vara hjälpfullt att följa Bibelvers instagrammare, då får du också lätt in Guds ord mitt i ditt instagram flöde.


2. Svårighet att hitta ork eller lust att läsa Bibeln

Kanske inser du att du har tid över för att läsa Bibeln men helt ärligt så har du ingen vidare lust eller ork att göra det. Det finns så mycket annat att göra, någonting som kanske kräver mindre energi eller koncentration av dig. Först av allt måste vi erkänna att det finns ett starkt andligt motstånd mot att läsa Bibeln. Djävulen vill inte att vi ska komma närmare Gud och han vill absolut inte att vi ska veta vad Gud tycker och tänker om saker och ting, för då kan vi ju bli mer lik Gud?! Fienden tycker vi ska tänka som världen och om vi inte läser Guds ord är det lätt att bli påverkade av världens tankar och funderingar. Det står ju i Efesierbrevet 6:12  att vi inte strider mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

Lösning: 

A) Steg ett, BE. Be den helige anden om hjälp att orka och ha lust med att läsa Bibeln. Den helige anden är vår hjälpare och om vi ger honom tillåtelse kan han förändra vårt hjärta och våra attityder. Jag vet detta av egen erfarenhet. För ett tag sedan hittade jag ett gammalt papper som jag hade fyllt i någongång i barndomen/unga tonårsåren. På pappret fanns olika påståenden och man skulle svara endera falskt eller sant. Ett påstående var: ”Jag tycker Bibeln är tråkig”, mitt svar: ett stort kryss i rutan SANT. Visst har jag blivit äldre nu och kanske Bibeln därför är mer intressant för mig idag, men jag skulle aldrig någonsin påstå att Bibeln är tråkig. Bibeln får mig att skratta och gråta, den väcker starka känslor, inland vänder den upp och ner på hela min världsbild och får mig att verkligt fundera över en massa saker. Jag älskar att läsa min Bibel och den är för mig den mest intressanta och livsgivande bok jag vet.

B) Börja smått. Om du inte är van att läsa Bibeln är det bra att börja smått. Kanske börjar du med att bara läsa en vers per dag som sedan blir till ett kapitel som blir till en bok. Det är lite liknande som om du ska börja träna men aldrig har tränat eller inte har tränat på en väldigt lång tid och tänker nu far jag ut och springer ett maraton direkt. För det första kommer du knappast klara av att springa 42 km utan att ha tränat inför det och för det andra finns det en stor chans att du kommer känna dig som ett misslyckande för att att du hade satt upp ett orealistiskt mål som du inte klarade, det kan till och med få dig att aldrig villa fara ut och springa igen. Du behöver alltså träna upp vanan att läsa Bibeln.

3. Svårighet att förstå Bibeln

Det finns många orsaker varför det är svårt att förstå Bibeln. Till exempel att de Bibeltexter vi läser är enbart en översättning från orginaltexten. Vet ni inte hur mycket som går förlorat i en översättning? Även fast det är en bra översättning klarar knappast ett språk att uttrycka exakt samma sak på ett lika bra sätt som orginalet. Det märker man lätt redan på alla andra slags böcker och texter i vår värld. En översättning tycks alltid förlora eller missa någonting. 

Annat som gör det svårt att förstå Bibeln är att vi inte förstår eller känner till de historiska och kulturella faktorer som finns i Bibeln. Många av de saker Jesus sade var till exempel självklart för de som lyssnade men kan vara ett mysterium för oss för vi lever i ett helt annat samhälle än vad de gjorde. Vi behöver förstå deras bakgrund, historia, samhällets syner, perspektiv, normer, kultur osv för att förstå Bibeln bättre. Vi behöver också förstå kontexten. Vem talar till vem, vad är kontexten och situation i vilken någonting sägs, varför sägs det som sägs, vad är de som vill bli sagt egentligen, vad har blivit sagt innan och vad sägs efter osv.

A) Det finns alltså en hel del saker som försvårar vår förståelse av Bibeln men genom bön (den helige andes ledning), genom att söka information om bakgrund, orginaltext osv och genom diskussion med andra kristna kan vi lätt få en bättre förståelse.

Själv brukar jag använda mig av hederliga Google och läsa flera olika källor, det är ändå viktigt att kolla vem som har skrivit det man läser, att det är pålitligt. Två sidor jag har använt ganska mycket är:

Biblehub var man också hittar text analys av bibelverser
Och

Got questions som enkelt svarar på många frågor
Men som sagt läs allt och granska allt tillsammans med Den helige anden. Låt Honom visa sanningen i allting du läser. 
4. Svårighet att låta det man läser förvandla ens liv

Det händer ofta att Bibeln talar direkt in i ens liv och man inser att det finns saker man behöver förändra, att man behöver omvända sig från sin synd. Ändå kan det vara svårt att låta det man läser förvandla ens liv. Kanske för att man tycker om den synd man lever i, kanske för att man är beroende av den synd man lever i, kanske för att det Bibeln säger går emot vad man själv, familj, vänner och samhället tycker och tänker. Ändå behöver vi låta Guds ord förvandla våra liv och hur gott är det inte att låta det göra just det. Svårt kan det ändå vara.

Lösning: 

A) Be den helige ande att hjälpa dig (hur många gånger ska jag nämna bönen?) Jesus säger ”Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er,”-‭‭Johannesevangeliet‬ ‭14:16‬ ‭

Den helige anden finns ALLTID tillgänglig att hjälpa om vi ber Honom om hjälp. Men vi uppmanas att handla efter Guds ord för om vi bygger på Hans ord så håller huset vi bygger.

”Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.””

‭‭Matteusevangeliet‬ ‭7:24-27‬ ‭SFB98‬‬

Avslutningsvis vill jag ge er ett citat som jag skrivit ner i början av min Bibel, som jag läst från någon bok, minns dock  inte vilken. 

Du kan aldrig riktigt förstå skriften förrän du är villig att låta dig förvandlas av den

Jag kan lita på dig


Psalm 146 – Herren vår hjälpare

Halleluja!
    Lova Herren, min själ!
Jag vill lova Herren så länge jag lever,
jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till.
Lita inte på furstar,
    inte på människor som ej kan frälsa.
När deras ande lämnar dem,
    vänder de åter till stoft.
Den dagen går deras planer om intet.

5 Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare.
Han sätter sitt hopp till Herren, sin Gud,
till honom som har gjort himmel och jord
och hav och allt som finns i dem,
    till honom som är trofast för evigt,
som skaffar rätt åt de förtryckta
    och ger bröd åt de hungriga.

Herren befriar de fångna,
Herren öppnar de blindas ögon,
    Herren reser upp de nerböjda,
Herren älskar de rättfärdiga,
Herren bevarar främlingar
    och styrker faderlösa och änkor,
men de ogudaktigas väg gör han krokig.

10 Herren är konung i evighet,
    din Gud, Sion, från släkte till släkte.
Halleluja!

Det finns många saker Gud har uppenbarat om sig själv för mig, och dagligen låter han mig se mer av Hans storhet, Hans helighet, Hans godhet. Lova Herren för detta! Det finns i synnerhet en aspekt av Gud som han aldrig låter mig glömma, Hans trofasthet. Ständigt påminner Han mig om att jag kan lita på Honom. Jag kan alltid lita på Honom. Det finns inte tillräckligt med ord för att beskriva alla de gånger Han har varit min klippa, och hur Han varit allt jag behövt och mycket mer. Vad jag än möter så är Han den stabila grunden, klippan. Han var, är och förblir den trofaste och sanne. Amen!